Data Driven Marketing

We vertellen je graag meer over wat data driven marketing, oftewel datagestuurde marketing is. Waarom geloven wij in deze methodiek en wat is onze visie hierop? Op deze pagina lichten we het toe. Meer weten over dit onderwerp? Laat het ons dan vooral weten, dan praten we je er graag persoonlijk over bij.

Wat levert datagestuurde marketing op?

Een marketingstrategie gebaseerd op data is toekomstbestendig. Als je de marketingactiviteiten blijft opzetten zoals je altijd hebt gedaan vanuit je ervaring en onderbuikgevoel, dan blijf je ook altijd hetzelfde uitvoeren. Maar de wereld om je heen verandert, consumenten veranderen, bedrijven veranderen en daarmee ook de aanpak hoe je jouw product of dienst het beste kan vermarkten. Met een datagestuurde marketingstrategie baseer je de strategie op actuele data en worden veranderingen in gedrag snel opgemerkt. Zo blijft jouw marketingstrategie constant up-to-date en toekomstbestendig.

Het probleem

Je herkent het vast wel, na lang beraad is er een bedrijfsstrategie bedacht. Nu volgt de concrete invulling hiervan door het marketingteam, en daarbij rijst de vraag op welke manier en via welke weg marketing een succesvolle bijdrage kan gaan leveren.

Aan de ene kant van de tafel wordt geroepen dat we echt voor richting A moeten gaan, terwijl aan de andere kant richting B wordt voorgesteld. De discussie die vervolgens plaatsvindt gaat voornamelijk over (persoonlijke) meningen en niemand komt echt tevreden uit het overleg. Daarnaast zijn dit niet de ideeën die onderbouwd zijn met concreet bewijs, of waarbij gecombineerde inzichten leiden tot hoe het nog beter zou kunnen.

De oplossing

Precies deze discussie en het ontbreken van bewijs wordt ondervangen door datagestuurde marketing. Oftewel, op basis van onderzoek en analyse van data een beslissing nemen. De persoonlijke mening van iemand kan een te testen variant worden (hypothese), maar de uiteindelijke keuze wordt gemaakt op basis van de beste bijdrage aan de geformuleerde doelstelling. Hypotheses stellen, experimenteren en verbeteren; door deze cyclus wordt de te voeren marketingstrategie sterker en wordt de toegevoegde waarde van zowel het marketingteam als KICK! Marketing inzichtelijk gemaakt.

Ervaring met datagestuurde marketing

Onze achtergrond ligt in zowel marketing als online advertising, hierdoor zit het datagedreven werken in onze natuur. Met de komst van online marketing werd het mogelijk om snel inzichten in de effectiviteit van online marketingcampagnes te krijgen. De verdergaande digitalisering heeft gezorgd voor een betere data-integratie van verschillende bronnen die wij gebruiken bij het opzetten, uitvoeren en bijsturen van onze marketingstrategieën.

Wat doen we niet?

Datagestuurdheid is de basis van alle activiteiten die KICK! Marketing verricht. Dat betekent niet dat we ook alle toepassingen die data kan bieden in-house hebben. Onze kennis en expertise zit in het verzamelen, inzichtelijk maken en gebruiken van data ten behoeve van de marketingactiviteiten. Wanneer er datamodellen gemaakt moeten worden waarbij machine learning en artificial intelligence komt kijken, schakelen wij onze partners in waar dit in de core van hun bedrijfsvoering zit.

  • Artificial intelligence
  • Data mining
  • Machine learning
  • BlockChain
  • Deep learning
  • Cloud Computing
  • Algoritmes
  • Neurale netwerken

 

 

Datagestuurd in offline

De digitalisering heeft in eerste instantie veel data-inzichten opgeleverd voor online marketing. Momenteel zijn wij op een punt aangekomen waar de ervaring met datamodellen gebruikt kan worden in de offline wereld. Hierdoor is bijvoorbeeld de manier van media inkopen aan het veranderen, maar ook de manier hoe marketingstrategieën worden onderbouwd. De tijd van verwachte bereikcijfers is voorbij want met het opzetten van een attributiemodel maak je zelfs de inzet van TV-commercials datagedreven.